Europejskie Forum Rolnicze 2019: najważniejsza dyskusja o polskim rolnictwie w 2019 roku

07/03/19 Aktualności Konferencje i debaty

Debata nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla polskich obszarów wiejskich, która odbyła się drugiego dnia Europejskiego Forum Rolniczego, była okazją do poruszenia najważniejszych problemów, z jakimi zmaga się polskie rolnictwo.

W debacie z udziałem Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów RP, Phila Hogana – Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza – Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, uczestniczyli również goście Forum, którzy zostali zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji. Dyskusję poprowadził Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny dziennika „Rzeczpospolita”.

Tematyka spotkania w Jasionce koncentrowała się m.in. na realizacji polskiej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. Podczas dyskusji przypomniano plany Komisji Europejskiej, która w 2019 roku zamierza wydać w Polsce 2,5 mld EUR na wsparcie dla małych gospodarstw rolnych i aż 12 mld EUR na rozwój obszarów wiejskich. Prelegenci zgodzili się, że małe i średnie gospodarstwa odgrywają istotną rolę na polskim rynku oraz należy wspierać działania podejmowane na rzecz ich zrzeszania się. Poruszono także kwestię wyzwań, przed jakimi stoją polscy i europejscy rolnicy oraz producenci żywności, oraz plany polskiego rządu dotyczące wykorzystania środków z nowej perspektywy budżetowej.

Wśród najważniejszych problemów, jakie zostały omówione przy aktywnym udziale uczestników Forum, znalazły się, m.in. wpływ Brexitu na polskich rolników i przedsiębiorców, embargo na rynku wschodnim oraz kwestia rekompensaty strat poniesionych przez producentów. Podczas dyskusji został również poruszony temat wyrównania i zmiany sposobu funkcjonowania dopłat unijnych oraz sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowym w rolnictwie.