Spotkania coachingowe dla nauczycieli klas II za nami

20/03/19 Aktualności

Po zakończeniu szkoleń, nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach nauczania wczesnoszkolnego ze szkół podstawowych uczestniczących w „Bliżej Przyrody”, stanęli przed zadaniem przygotowania scenariuszy lekcji przyrodniczych dla drugiego etapu projektu.

Nauczyciele przy współpracy z trenerami stworzyli scenariusze zajęć nt. lokalnie występujących gatunków zwierząt, a następnie – na ich podstawie – przeprowadzą zajęcia z uczniami w swoich szkołach. Materiały, po weryfikacji przez trenerów dokonanej na podstawie spostrzeżeń nauczycieli z praktycznego testowania scenariuszy i kart pracy, zostaną wydane, a następnie przekazane szkołom. Materiały te dostępne będą również na stronie internetowej Fundacji EFRWP.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: Spotkania coachingowe dla nauczycieli klas II