Prezentacja raportu „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich”

25/03/19 Aktualności

Zapraszamy do udziału w prezentacji najnowszego raportu Fundacji EFRWP pt. „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich”. W prezentacji, która zakończy się dyskusją, wezmą udział: dr Krzysztof Księżopolski – Prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies, autor raportu, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP oraz Krzysztof Podhajski – Prezes Zarządu Fundacji EFRWP.

Polska jest jedynym państwem UE, gdzie wykazywany jest trend wzrostowy udziału tzw. pyłu zawieszonego PM10 na terenach wiejskich. Opracowanie zawiera odpowiedzi na pytania, m.in. o najbardziej efektywne narzędzia walki ze smogiem na terenach wiejskich oraz roli energetyki rozproszonej w tym procesie. Raport zawiera także posumowanie dotychczasowych programów oraz przegląd polityk, których celem była walka o czyste powietrze.

Prezentacja raportu odbędzie się w dn. 01.04.2019 (poniedziałek) o godz. 11:00 w Centrum Prasowym PAP, przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.


Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o kontakt na adres e-mail: konferencje@efrwp.com.pl do dnia 28 marca 2019 roku.

Akredytacje medialne: Justyna Klepacz, j.klepacz@jipr.pl, tel. 509-331-791