Najnowszy raport Fundacji EFRWP: „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich”

02/04/19 Aktualności

W dn. 1 kwietnia podczas konferencji w Centrum Prasowym PAP w Warszawie został zaprezentowany najnowszy raport przygotowany na zlecenie Fundacji EFRWP pt. „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich”. Opracowanie odpowiada na pytania, m.in. o najbardziej efektywne narzędzia walki ze smogiem na terenach wiejskich oraz rolę energetyki rozproszonej w tym procesie. Raport zawiera także posumowanie dotychczasowych programów oraz przegląd polityk, których celem była walka o czyste powietrze.

W konferencji udział wzięli: dr. Krzysztof Księżopolski – Prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies, autor raportu, Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP oraz Krzysztof Podhajski – Prezes Zarządu Fundacji.

Raport dostępny jest tutaj: RAPORTY i ANALIZY 2019

Raport „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na terenach wiejskich” to kolejna inicjatywa EFRWP na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Od 2016 roku Fundacja jest organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji „Energia, Środowisko, Rolnictwo” poświęconego problematyce bezpieczeństwa energetycznego, środowiska i rolnictwa – fundamentom zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań służących zmniejszeniu ubóstwa energetycznego na terenach wiejskich, podnoszeniu stanu świadomości ekologicznej, aktywizacji lokalnych społeczności oraz ożywieniu gospodarczemu na polskiej wsi.

Więcej informacji o cyklu konferencji można znaleźć tutaj: KONFERENCJA ENERGETYKA, ŚRODOWISKO, ROLNICTWO 2018