Konferencja „Walka ze smogiem na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych”

08/04/19 Aktualności

Burmistrz Miasta Ustroń i Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP) zapraszają do udziału w konferencji, pt. „Walka ze smogiem na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych” z udziałem samorządowców z województwa śląskiego -regionu dotkniętego problemem smogu.

W ramach konferencji zostanie zaprezentowany raport pt. „Wykorzystanie potencjału OZE w walce ze smogiem na obszarach wiejskich”. Prezentacji raportu będzie towarzyszyć dyskusja, w której udział wezmą:

  • dr Krzysztof Księżopolski, Prezes Institute for Security, Energy and Climate Studies, autor raportu,
  • Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP,
  • Krzysztof Podhajski – Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
  • Przemysław Korcz – Burmistrz Miasta Ustroń.

PROGRAM KONFERENCJI

Raport przygotowany przez Institute for Security, Energy and Climate Studies (ISECS) Polska na zlecenie Fundacji EFRWP został zaprezentowany 1 kwietnia w Warszawie. Wynika z niego, że, o ile dzięki wdrażanemu od września 2018 roku rządowemu programowi „Czyste Powietrze” i zakładanej w nim kompleksowej termomodernizacji budynków jednorodzinnych uda się zredukować emisję głównych składników smogu, to dopiero wymiana źródeł ciepła na zeroemisyjne pomoże zmniejszyć jego poziom prawie dwukrotnie.

Jednym z wniosków zawartych w raporcie jest również brak upodmiotowienia samorządów w programie „Czyste Powietrze”. Celem konferencji „Walka ze smogiem na obszarach wiejskich i uzdrowiskowych” oraz planowanej w jej ramach dyskusji będzie wypracowanie zasad oraz poznanie „najlepszych praktyk” służących efektywnej współpracy między rządem, a samorządem w walce ze smogiem. Podczas spotkania zostanie również zaprezentowany szereg rozwiązań opartych na idei wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) jako alternatywy do tych, opartych na piecach na paliwo stałe.

Data i godzina rozpoczęcia: 15.04.2019, godz. 10:00

Miejsce: Ośrodek Kolejarz Best For You, ul. Stroma 2, Ustroń

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o kontakt na adres e-mail: konferencje@efrwp.com.pl do dnia 11 kwietnia 2019 roku.

Akredytacje medialne: Justyna Klepacz, j.klepacz@jipr.pl, tel. 509-331-791