Trzeci i czwarty nabór wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”

15/04/19 Aktualności

W terminie od 15.04.2019 do 31.05.2019 prowadzony będzie trzeci nabór wniosków do projektu „Gmina na czasie”, natomiast w terminie od 03.06.2019 do 28.06.2019 czwarty nabór wniosków.

W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 2 184 000 zł.

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem konkursu na stronie: www.gminanaczasie.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.