Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w szkoleniach

14/06/19 Aktualności

 width=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Rozpoczynamy nabór na szkolenia dla członków KGW w ramach kolejnej edycji operacji: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Są one skierowane do KGW z województw: małopolskiego, opolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego.

Szkolenia odbędą się w okresie lipiec-sierpień. Tematyka szkoleń obejmie m.in. krajowe i unijne systemy jakości żywności, krótkie łańcuchy dostaw, źródła finansowania, możliwe formy prawne dla funkcjonowania KGW czy wprowadzenia do obrotu żywności oraz promocję organizacji oraz produktu.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA DLA KGW TRWA DO 10 LIPCA 2019

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan, fax) na adres: k.trudnowska@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

Forumlarz oraz ramowy program szkoleń dostępne również tutaj: EDYCJA 2019

Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem.

TERMINY SZKOLEŃ WEDŁUG WOJEWÓDZTW

  • Opolskie – 31 lipca 2019r. (Łosiów)
  • Małopolskie – 1 sierpnia 2019r. (Karniowice)
  • Świętokrzyskie – 2 sierpnia 2019r. (Modliszewice)
  • Lubuskie – 8 sierpnia 2019r. (Zielona Góra)
  • Wielkopolskie – 9 sierpnia 2019r. (Poznań/Sielinek)
  • Warmińsko-mazurskie – 26 sierpnia 2019r. (Olsztyn)
  • Mazowieckie – 27 sierpnia 2019r. (Poświętne)

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.