Młodzi badacze mają do wykonania kolejną misję przyrodniczą

20/06/19 Aktualności

Uczestnikom zajęć realizowanych w ramach „Bliżej Przyrody” została powierzona kolejna misja przyrodnicza! W drugim etapie projektu realizowanym w 2019 roku jest ona związana ze stworzeniem mikrostref miododajnych i prowadzeniem obserwacji życia owadów. Podczas zajęć prowadzonych w szkołach każdy uczeń otrzymał zestaw rośliny miododajnych, doniczkę oraz domek dla owadów.

Zadaniem młodych przyrodników jest posadzenie roślin na balkonie lub w okolicy domu i zainstalowanie domku dla owadów, a następnie przeprowadzenie dwóch rodzajów obserwacji. Pierwszy rodzaj to życie owadów w różnych warunkach pogodowych, drugi – skupiony jest na określeniu siły przyciągania owadów przez poszczególne, wygrane przez uczniów, rośliny. Wszystkie obserwacje uczniowie zobowiązani są notować w Notesie Zoologa.

Misja przyrodnicza zostanie podsumowana we wrześniu 2019 roku, a za jej wykonanie uczniowie otrzymają drugi element medalu Przyjaciela Przyrody – odznakę Zoologa.

Zadaniem dodatkowym, jakie otrzymali uczniowie, jest dokumentowanie fotograficzne życia owadów. Zdjęcia wykonane przez dzieci zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole oraz wezmą udział w konkursie na najciekawszą pracę – wyboru najlepszych dokonają wszyscy uczniowie szkół biorących udział w projekcie, a nagrodzone fotografie trafią do kalendarza na rok 2020.