Zakończenie naboru na szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

11/07/19 Aktualności

Informujemy, że nabór na szkolenia dla członków KGW w ramach kolejnej edycji operacji: „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich” zakończył się 10 lipca.

Dziękujemy za liczne zgłoszenia. Lista kół, które zostaną zakwalifikowane do udziału w operacji, zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej. Koła zostaną również poinformowane bezpośrednio.


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 width=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.