Programy EFRWP wspierające przedsiębiorczość na terenach wiejskich od II. półrocza 2019 roku realizowane przez spółkę „Poręczenia Kredytowe”

16/07/19 Aktualności

Informujemy, że od początku II. półrocza 2019 roku programy Fundacji EFRWP wspierające działalność przedsiębiorstw na terenach wiejskich (w tym m.in. Program WRP – Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorstw) będą realizowane przez spółkę „Poręczenia Kredytowe”.

„Poręczenia Kredytowe” spółka z o.o. została założona przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w kwietniu 2005 roku. Jej celem jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy, szczególnie na obszarach wiejskich i w małych miastach.

Więcej informacji o programach realizowanych przez „Poręczenia Kredytowe” można znaleźć na stronie: www.poreczeniakredytowe.pl