Dzień Owada w ramach „Bliżej przyrody”

20/07/19 Aktualności

W części szkół biorących udział w projekcie „Bliżej przyrody” odbyły się specjalne zajęcia tematyczne pn. „Dzień Owada”. Ich celem było przybliżenie dzieciom problematyki związanej ze zmniejszaniem się populacji owadów zapylających oraz ich ochrony. W ramach lekcji dzieci wzięły udział w zabawach edukacyjnych przedstawiających świat i codzienne życie owadów.

Pierwsza z nich, polegająca na odgadnięciu – jakim owadem jestem – polegała na imitowaniu ruchu i dźwięku wylosowanego owada, podczas gdy reszta uczestników miała za zadanie odgadnięcie jego nazwy.

Kolejna zabawa pt. „Po co roślinom owady” polegała na wykonaniu przez uczniów własnego przebrania. Dzieci zostały podzielone na 2 grupy – jedna budowała atrakcyjne kwiaty, które miały przyciągnąć owady, natomiast druga grupa to owady (grupa liczniejsza od grupy kwiatów), które dzięki wcześniej przekazanej informacji wiedziały jakiej rośliny mają szukać. Przebrane za owady dzieci wcielały się w swoje role i szukały swojej rośliny. Zajęcia zakończyły się pogadanką nt. zapylaczy i ich znaczenia w świecie przyrody.