Nabór wniosków w ramach XXIV edycji SPP

12/08/19 Aktualności

Fundacja EFRWP ogłasza nabór wniosków do XXIV edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego. Wnioski można składać w terminie od 2 do 23 września 2019 roku. Pula środków w aktualnej edycji programu wynosi 12 mln zł.

Pożyczki dla samorządów udzielane w ramach SPP wyróżniają się m.in. bardzo niskim, wynoszącym tylko 2,5% oprocentowaniem, brakiem jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp., a także możliwością zaciągnięcia ich bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.

Więcej informacji o programie – Samorządowy Program Pożyczkowy