Warsztaty dla szkół gastronomicznych

09/09/19 Aktualności

Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe, kształcące w kierunkach gastronomicznych z województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i opolskiego do udziału w warsztatach o produktach tradycyjnych i regionalnych. Warsztaty, które poprowadzą lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, odbędą się w okresie wrzesień-październik w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

W trakcie spotkania Koło Gospodyń Wiejskich zaprezentuje lokalne, regionalne i tradycyjne produkty i przeprowadzą praktyczne warsztaty z przygotowywania dań z wykorzystaniem promowanych produktów. Będzie to okazja dla przyszłych kucharzy i ich nauczycieli do bliższego zapoznania się z dziedzictwem kulinarnym regionu.

Aby zgłosić szkołę do udziału, wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ, i przesłać go do Fundacji EFRWP w formie skanu na adres mailowy: k.trudnowska@efrwp.com.pl, faxem na numer 22 620 90 93 lub pocztą tradycyjną na adres:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3a

00-814 Warszawa

z dopiskiem KSOW – SZKOŁA

Rekrutacja szkół trwa do 18 września br.

Na warsztaty zostanie zakwalifikowanych maksymalnie czternaście szkół, po dwie szkoły z każdego ze wskazanych województw.

Szkoła, zgłaszając się do udziału w warsztatach, deklaruje możliwość nieodpłatnego udostępnienia odpowiedniej sali (najlepiej pracowni gastronomicznej) wraz z podstawowym wyposażeniem gastronomicznym. Warsztaty są bezpłatne. Wszystkie produkty oraz materiały szkoleniowe na warsztaty zostaną zapewnione przez prowadzących warsztaty (Koła Gospodyń Wiejskich) oraz przez Organizatora (Fundację EFRWP).

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdą Państwo w Regulaminie warsztatów – POBIERZ

Zapraszamy do udziału!

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

 width=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.