Rozpoczął się piąty nabór wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”

17/09/19 Aktualności

Miło nam poinformować, że do dnia 31.10.2019 prowadzony będzie już piąty nabór wniosków do projektu „Gmina na czasie”, natomiast w terminie do 03.12.2019 szósty nabór wniosków.

W ramach projektu wprowadzono ułatwienia dotyczące możliwości przekazania sprzętu po zakończeniu realizacji mikroprojektu do szkół, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Od bieżącego naboru o wsparcie mogą ubiegać się także gminy miejskie o liczbie ludności powyżej 20 tys. osób z woj. łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową).

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem konkursu na stronie: www.gminanaczasie.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.