Za nami konferencja „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”

24/09/19 Aktualności

W dn. 24 września w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa” organizowana przez Fundację EFRWP wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Podczas konferencji został zaprezentowany raport pt. „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej”. Opracowanie powstało w wyniku współpracy Fundacji EFRWP i TEP w ramach projektu badawczego, którego celem było przeprowadzenie szczegółowej analizy strukturalnej polityki rolnej w Polsce.

Prezentacji raportu, której dokonali m.in. prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Janusz Rowiński, dr Józef Pyrgies, dr inż. Wojciech Sroka, dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, dr Benedykt Pepliński oraz dr hab. Wojciech Knieć – współautorzy i redaktorzy analizy, towarzyszył panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział Adam Tański – członek Kapituły Fundacji EFRWP, prof. Henryk Runowski oraz prof. dr hab. Edward Majewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zygmunt Jodko – przedstawicieli Lubuskiego Związku Rolników i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ryszard Czaicki z Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Ryszard Kamiński z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minkowie.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele organizacji rolniczych i lokalnych społeczności z terenów wiejskich, władz rządowych i samorządowych, a także kręgów akademickich oraz przedsiębiorstw z sektora rolniczego.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA: Konferencja „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”


Materiały konferencyjne do pobrania: