Rekrutacja do II. edycji projektu „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”

18/10/19 Aktualności

Fundacja EFRWP wspólnie z Wolińskim Parkiem Narodowym oraz Parkiem Narodowym Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park) zaprasza szkoły podstawowe do udziału w drugiej edycji projektu edukacyjnego pn. „Ochrona Przyrody Bez Granic – Kluby Przyjaciół Parków Narodowych”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej najmłodszych sąsiadów parków, a także zaangażowanie ich w działania, które pomogą budować pozytywne postrzeganie ich zadań i roli w lokalnej społeczności.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13 – 15 lat uczęszczającej do szkół zlokalizowanych w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców z gmin położonych w granicach każdego z Parków Narodowych, graniczących z Parkiem lub położonych w jego pobliżu.

Ważnym elementem projektu jest konkurs pn. „Od polskiego wybrzeża Bałtyku po węgierską pusztę”, w ramach którego uczniowie będą poszerzać wiedzę o Wolińskim Parku Narodowym oraz parku partnerskim. Obok sprawdzianu wiedzy nt. fauny i flory, zadaniem młodzieży będzie również szereg innych działań. Aktywności te, uczestnicy konkursu będą poznawać przed rozpoczęciem każdego z jego trzech etapów.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do 28 października 2019 r.

Nagrodą dla trzech zwycięskich zespołów w każdym z krajów, jest 7-dniowy pobyt studyjno-edukacyjny w parku węgierskim oraz 7-dniowy pobyt w WPN. Dodatkowo, sześć szkół, z których uczniowie uzyskają najwyższą liczbę punktów w konkursie, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości do 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkoły, związanego z edukacją przyrodniczą.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są tutaj: WOLIŃSKI PARK NARODOWY