Laureaci konkursu dla nauczycieli w ramach „ProgramujeMY kielecki” drukują już w 3D

04/11/19 Aktualności

Drukarki 3D to nagrody dla szkół uczestniczących w programie „ProgramujeMy kielecki”. Zadaniem konkursowym było opracowanie przez nauczyciela autorskiego scenariusza zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem zestawu klocków LEGO WeDo oraz przeprowadzenie zajęć na podstawie tego scenariusza w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

To już druga edycja konkursu. W październiku odwiedziliśmy szkoły w Dziebałtowie oraz w Górnikach, natomiast wcześniej laureatami zostały szkoły z Nowego Skoszyna oraz Wzdola Rządowego.

Nagrodzone scenariusze można znaleźć tutaj: Materiały dydaktyczne

Nagrody dla laureatów konkursu zostały wręczone podczas apeli i trafiły już do szkolnych pracowni. Przy ich pomocy uczniowie będą mogli własnoręcznie zaprojektować i wydrukować przestrzenne modele, w tym m.in. pomoce naukowe czy zabawki. Zajęcia z wykorzystaniem drukarek 3D pomogą dzieciom rozwijać umiejętności programowania, zdobyte w ramach „ProgramujeMY kielecki”.

„ProgramujeMY kielecki” to projekt, którego celem jest umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

W projekcie, realizowanym od stycznia 2018 do grudnia 2019 bierze udział 205 nauczycieli oraz blisko 2000 uczniów z 58 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. świętokrzyskiego.