Startuje 3. edycja projektu „Ferie z ekonomią”

14/01/20 Aktualności

Z początkiem ferii zimowych rozpoczęliśmy realizację tegorocznej, 3. edycji projektu edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”. Jako pierwsi zajęcia zaczęli uczniowie szkół podstawowych z woj. podkarpackiego, lubelskiego i pomorskiego.

Uczestnicy projektu podczas zajęć prowadzonych przez jeden tydzień przerwy zimowej poznają m.in. podstawy przedsiębiorczości, bankowości oraz sposoby planowania i zarządzania budżetem domowym, a także zadania Narodowego Banku Polskiego i rolę pieniądza w gospodarce narodowej. Dodatkowe lekcje z podstaw ekonomii będą wypełnione kreatywnymi zadaniami, pracą w zespołach oraz grami i zabawami. W trakcie zajęć, prowadzonych przez nauczyciela wspólnie ze studentem, uczniowie odwiedzą także lokalnego przedsiębiorcę, bank komercyjny, a także Oddziały Okręgowe NBP.

W ramach drugiego etapu projektu, który odbędzie się w okresie dwóch miesięcy od zakończenia ferii młodzież, pod opieką nauczyciela, przygotuje pracę projektową – model biznesowy przedsięwzięcia w społeczności lokalnej. Wszystkie projekty zostaną poddane ocenie konkursowej, a autorzy zwycięskich prac w nagrodę przyjadą do Warszawy, gdzie wezmą udział w warsztatach ekonomicznych i grze miejskiej oraz odwiedzą Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka.

W 3. edycji „Ferii z ekonomią” bierze łącznie udział ponad 700 uczniów oraz 50 nauczycieli z 50 szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski.