Ostatni nabór do projektu grantowego „Gmina na czasie”

22/01/20 Aktualności

W terminie od 20 stycznia do 28 lutego 2020 roku prowadzony będzie siódmy, ostatni nabór wniosków do projektu „Gmina na czasie”.

W ramach projektu gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta z województwa łódzkiego i województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie bądź w partnerstwie z organizacją pozarządową) mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 2 184 000 zł.

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gminanaczasie.pl