Szacowanie wartości zamówienia na usługę wsparcia trenerskiego procesu szkolenia nauczycieli

29/01/20 Aktualności

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund, planuje udzielenie zamówienia na wsparcie zgodnie z poniższym zakresem.

W celu dołożenia należytej staranności przy ustalaniu szacunkowej wartości planowanego zamówienia, uprzejmie proszę o udzielenie informacji czy podsiadają Państwo kadrę trenerską zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III, a następnie proszę o podanie ceny za wykonanie usługi (netto oraz brutto) za każdy zakres z osobna wskazany w punktach od 1-2 w punkcie „I Zakres zlecenia”.

Informację zwrotną w ramach powyższego zapytania, proszę przesłać do dnia 05.02.2020 r. do godziny 14:00 na adres m.janiak@efrwp.com.pl

I. Zakres zlecenia

Wsparcie trenerskie procesu szkolenia 200 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego polegające na:

1. udziale w pięciu 2-godzinnych zajęciach z nauki programowania prowadzonych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i udzielaniu wsparcia merytorycznego, metodologicznego, organizacyjnego i techniczneg;
2. wsparcie szkolenia nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego poprzez udział w 8-godzinnym szkoleniu w roli trenera wspomagającego (współprowadzenie szkolenia).

II. Dane do szacowania

1. liczba nauczycieli: 200;
2. liczba godzin wsparcia zajęć z nauki programowania prowadzonych przez nauczycieli: 2000 godzin (po pięć 2-godzinych zajęć u każdego nauczyciela);
3. częstotliwość zajęć: każdy nauczyciel odbywa zajęcia raz w tygodniu;
4. miejsce udzielania wsparcia: 55 szkół z terenu północnej części woj. świętokrzyskiego;
5. każdy trener wspierający uczestniczy w jednym 8-godzinnym szkoleniu, miejsce szkolenia: teren północnej części woj. świętokrzyskiego; łączna liczba godzin: 440 godzin;
6. okres realizacji wsparcia: 2 lata.

III. Wymagania dotyczące kadry trenerskiej

1. wsparcie realizowane przez nauczyciela informatyki ze szkoły uczestniczącej w projekcie – nauczyciel informatyki ze szkoły uczestniczącej w projekcie udziela wsparcia nauczycielowi/ nauczycielom uczestniczącym w projekcie z tejże szkoły