Blisko 3000 uczestników projektu „ProgramujeMY kielecki”

24/02/20 Aktualności

W lutym br. w woj. świętokrzyskim zakończyliśmy realizację projektu „ProgramujeMY kielecki”. Jego pierwszym etapem były warsztaty teoretyczno-praktyczne z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania oraz nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Szkoleniami zostało objętych 205 nauczycieli z 58 publicznych szkół podstawowych.

W następnym etapie nauczyciele, w oparciu o specjalnie przygotowane na potrzeby projektu scenariusze zajęć, przeprowadzili w swoich szkołach zajęcia pozalekcyjne dla ponad 2000 uczniów. W ich trakcie uczniowie m.in. budowali własne roboty, a następnie przy użyciu komputera i dedykowanego oprogramowania programowali ich działanie i wprawiali je w ruch. Dzięki takiej formie zajęć dzieci w sposób intuicyjny poznały zasady programowania oraz dwa różne języki programowania (LEGO Mindstorms oraz Scratch). Zajęcia edukacyjne w szkołach zakończyły się Zlotem Młodych Programistów organizowanym we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Przez cały okres trwania projektu nauczyciele byli objęci wsparciem merytorycznym, metodycznym i technicznym.

W ramach „ProgramujeMY kielecki” do szkół trafiły również pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć z zakresu programowania, w tym m.in. 212 laptopów oraz 383 zestawy klocków LEGO EDUCATION WeDo 1.0. W ramach konkursów prowadzonych przez okres trwania projektu do szkół trafiły drukarki 3D. Z kolei do szkół, które wyróżniły się zaangażowaniem oraz największym potencjałem rozwojowym przekazano klocki LEGO EDUCATION WeDo 2.0 oraz roboty edukacyjne Photon z matami edukacyjnymi i scenariuszami zajęć.

Projekt „ProgramujeMY kielecki” to również szkolenia dla osób dorosłych. W warsztatach obejmujących m.in. praktyczne umiejętności z zakresu IT, zasady budowania stron internetowych czy sposoby komunikacji z pośrednictwem mediów społecznościowych wzięło udział 50 pracowników lokalnych instytucji kultury.

Zapraszamy do zapoznania się ze SCENARIUSZAMI ZAJĘĆ, które powstały w ramach projektu oraz RAPORTEM z jego realizacji.