Zakończyliśmy realizację projektu „ProgramujeMY tarnowski”

24/04/20 Aktualności

Kwiecień to czas na podsumowanie projektu „ProgramujeMY tarnowski”, który był realizowany przez naszą Fundację od maja 2018 na terenie woj. małopolskiego. W projekcie wzięło udział 196 nauczycieli oraz blisko 2200 uczniów klas I-III z 59 publicznych szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. małopolskiego.

Celem „ProgramujeMY tarnowski” było umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

W trakcie zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze zajęć, uczniowie m.in. budowali własne roboty, a następnie przy użyciu komputera i dedykowanego oprogramowania programowali ich działanie i wprawiali je w ruch. Dzięki atrakcyjnej formie zajęć dzieci w sposób intuicyjny poznały zasady programowania oraz dwa różne języki programowania (LEGO Mindstorms oraz Scratch). Zajęcia edukacyjne w szkołach zakończyły się Zlotem Młodych Programistów. Przez cały okres trwania projektu nauczyciele byli objęci wsparciem merytorycznym, metodycznym i technicznym.

Więcej informacji o projekcie: „ProgramujeMY tarnowski”