Fundacja EFRWP po raz kolejny będzie realizowała projekt skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich

13/08/20 Aktualności

 width=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Miło nam poinformować, że Fundacja EFRWP podpisała umowę na realizację operacji pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W ramach operacji przewidziano m.in. szkolenia dla członków Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie 9 województw (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, łódzkie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie) oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych oraz kształcących w kierunkach gastronomicznych z wyżej wymienionych województw.

Szkolenia dla KGW będą okazją do zdobycia wiedzy w zakresie krajowych i unijnych systemów jakości żywności; istoty krótkich łańcuchów dostaw, dziedzictwa kulinarnego oraz znaczenia produktów lokalnych i tradycyjnych. Szkolenia obejmowały będą również tematykę w zakresie możliwości tworzenia partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, promocji oraz źródeł finansowania działalności koła.

Więcej informacji o szkoleniach oraz procesie naboru KGW zostanie podane już wkrótce. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Fundacji: https://www.efrwp.pl

Operacja „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II” to kontynuacja cyklu szkoleń dla KGW realizowanych przez Fundację EFRWP od 2018 roku w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.