Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich – lista zakwalifikowanych KGW

07/10/20 Aktualności

 width=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Przedstawiamy listę KGW zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach, które będą realizowane w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dynamicznym, dobowym wzrostem zakażeń COVID-19, kierując się poczuciem odpowiedzialności zarówno za uczestników szkoleń, jak i wykładowców, Fundacja EFRWP podjęła decyzję o przełożeniu szkoleń na wiosnę 2021 roku.

O nowych terminach szkoleń, zakwalifikowane KGW zostaną poinformowane w I kwartale 2021 roku.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH KGW: ZOBACZ


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.