Zakończyliśmy realizację projektu „Bliżej Przyrody”

01/12/20 Aktualności

„Bliżej Przyrody” to projekt wsparcia edukacji wczesnoszkolnej, w którym wzięły udział szkoły z tzw. gmin okołoparkowych, tj. Wolin, Międzyzdroje oraz Świnoujście (woj. zachodniopomorskie). Jego celem była budowa świadomości mieszkańców tych gmin na temat potrzeby oraz odpowiednich metod ochrony lokalnej przyrody.

Projekt realizowany był przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w latach 2017 – 2020. Co roku przebiegał według tej samej struktury, ale obejmował inny zakres tematyczny dotyczący kolejno: roślin, zwierząt i ekosystemu. Dzięki temu jego uczestnicy mogli poznać przyrodę jako całościowy organizm wzajemnych powiązań i zależności.

Autorskie scenariusze lekcji przyrodniczych tworzone przez nauczycieli

Pierwszy etap projektu to doroczne szkolenie merytoryczno-metodyczne dla nauczycieli, którzy następnie w ramach indywidualnych spotkań coachingowych, wspólnie z trenerami tworzyli scenariusze terenowych lekcji przyrody do zrealizowania w otoczeniu szkoły. Scenariusze zostały przetestowane podczas praktycznych zajęć z dziećmi. Doświadczenie to pozwalało na korektę scenariuszy i kart pracy oraz przygotowanie wersji finalnych, wydanych w postaci zeszytów scenariuszowych, które trafiły do szkół oraz nauczycieli biorących udział w projekcie. Scenariusze są również dostępne tutaj: BLIŻEJ PRZYRODY

Misje przyrodnicze dla dzieci

Kolejnym działaniem było zachęcenie uczniów do samodzielnego poznawania przyrody oraz rozwijanie w nich zrozumienia potrzeby jej istnienia oraz ochrony. Uczniowie wraz z rodzicami każdego roku zostali zaproszeni do udziału w misji przyrodniczej, której efekty udokumentowane w specjalnych notesach, były nagradzane odznaką o określonej specjalności przyrodniczej – biologa, zoologa oraz ekologa.

Zajęcia terenowe w CWM Grodno k. Międzyzdrojów

Częścią projektu były również zajęcia prowadzone przez edukatorów Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów. Podczas lekcji terenowych prowadzonych w Wolińskim Parku Narodowym uczniowie poznali tajemnice parku, a także wcielili się w rolę prawdziwych badaczy podczas zajęć w laboratorium. Celem zajęć było zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania badawcze.