Żegnamy śp. Krzysztofa Lipińskiego

03/12/20 Aktualności

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Krzysztofa Lipińskiego – naszego długoletniego Współpracownika, Kolegi i Przyjaciela, Zastępcy Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Krzysztof Lipiński był związany z Fundacją EFRWP od samych początków jej istnienia. W ostatnich latach kierował zespołem zajmującym się rozwojem edukacji na obszarach wiejskich. Przez cały ten czas z wielkim zaangażowaniem dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, chętnie służył radą i pomocą oraz sumiennie wykonywał powierzone mu zadania. Był pomysłodawcą wielu projektów edukacyjnych oraz prospołecznych Fundacji, które realizował z wielką pasją i oddaniem.

Z sentymentem i życzliwością będziemy wspominać naszą współpracę oraz pogodną osobowość Krzysztofa. Jego postać na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Ceremonia pogrzebowa śp. Krzysztofa Lipińskiego odbędzie się w czwartek 10 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 w Starych Babicach.

Pogrążonej w żalu Rodzinie oraz Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kapituła, Zarząd oraz Pracownicy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej