Fundacja „Akogo?” laureatem 4. edycji nagrody im. Józefa Ślisza

18/12/20 Aktualności

Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?” została uhonorowana nagrodą im. Józefa Ślisza w 2020 roku. Wyróżnienie przyznano za szczególne zaangażowanie w działania związane z systemowym wsparciem osób po ciężkich urazach mózgu, wymagających długiej, intensywnej hospitalizacji i rehabilitacji.

Nagroda im. Józefa Ślisza przyznawana jest co roku przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w celu uhonorowania organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

W uroczystym wręczeniu nagrody udział wzięli: Ewa Błaszczyk – Prezes Fundacji „Akogo?”, Elżbieta Bieniasz – córka Józefa Ślisza i członkini Collegium Nagrody, Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Krzysztof Podhajski – Prezes Zarządu Fundacji EFRWP oraz prof. Wojciech Maksymowicz – Kierownik Katedry Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

– W imieniu swoim i Fundacji „Akogo?” serdecznie dziękuję za przyznaną Nagrodę im. Józefa Ślisza, dzięki niej, będziemy mogli jeszcze skuteczniej pomagać osobom po ciężkich urazach mózgu, osobom w śpiączce oraz prowadzić program naukowo-badawczy, tak by opieka nad takim osobami, była na najwyższym, światowym poziomie. „Żyjąc być użytecznym dla innych (…)” te słowa Ignacego Domeyki, wprowadzamy w czyn. W Klinice „Budzik” dla dzieci (działającej od 2013 r., przy Centrum Zdrowia Dziecka, w Warszawie) wybudziło się już ponad 70 dzieci. Obecnie trwają prace budowlane nad Kliniką „Budzik” dla dorosłych, przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, w Warszawie. Klinika powstaje, aby zapewnić kompleksową opiekę nad dorosłym pacjentem w śpiączce. Planowany termin zakończenia budowy – 2022 r. Każda pomoc jest dla nas niezwykle cenna i z całego serca dziękujemy Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Fundatorowi Nagrody, za ogromne wsparcie – powiedziała Ewa Błaszczyk, Prezes Fundacji „Akogo?”.

– Nagroda im. Józefa Ślisza ma na celu docenienie osób i organizacji, zmieniających nasze otoczenie na lepsze. To nie tylko ukłon w stronę naszego patrona, który swoją postawą budował podstawy społeczeństwa obywatelskiego, ale także podziękowanie dla osób niosących bezinteresowną pomoc poprzez swoją codzienną gorliwą pracę i przy najwyższym poświęceniu. Laureatem czwartej edycji nagrody im. Józefa Ślisza została fundacja niosąca pomoc tym, którzy często już utracili nadzieję na jej otrzymanie. Tego typu inicjatywy i przedsięwzięcia zasługują na najwyższe uznanie i szacunek. W tym roku chcielibyśmy za to podziękować Pani Ewie Błaszczyk i prowadzonej przez Nią Fundacji „Akogo?” – powiedział Artur Balazs, Przewodniczący Kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.