Rozpoczął się 8. nabór wniosków w konkursie grantowym „Gmina na czasie”

22/01/21 Aktualności

W terminie od 19 stycznia do 10 lutego 2021 roku prowadzony będzie ósmy nabór wniosków do projektu „Gmina na czasie”. Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 235.000 zł.

W ramach projektu o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta z województwa łódzkiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast. W ramach mikroprojektu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), ale także na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.gminanaczasie.pl