Webinar „Polskie produkty rolno-spożywcze na rynkach zewnętrznych” – 25 marca o godz. 10:00

25/02/21 Aktualności

Jak przełamywać główne bariery eksportu żywości poza kraje UE, zmienić jego strukturę i zachęcić rodzime firmy do wysyłania swoich produktów na rynki afrykańskie czy azjatyckie? Czy eksport żywności może zniwelować ogromny deficyt w handlu z Azją? Gdzie powinniśmy eksportować żywność przetworzoną? Jak na sytuację polskich producentów wpłynie Brexit – to dla nich szansa czy zagrożenie?

W ramach pierwszego webinaru EU Agro-Trade Platform organizatorzy zapraszają do wirtualnej dyskusji o szansach dla rolnictwa, jakie płyną z rosnącego popytu na polskie produkty żywnościowe.

Do udziału w webinarze „Polskie produkty rolno-spożywcze na rynkach zewnętrznych” zostali zaproszeni m.in. John Clarke – Dyrektor ds. Stosunków międzynarodowych w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, dr Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Łukasz Grabowski – Zastępca Dyrektora Centrum Eksportu w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i krajów spoza UE.

Webinar odbędzie się 25 marca 2021 r. o godz. 10:00. Aktywny udział w dyskusji jest możliwy tylko dla użytkowników zarejestrowanych na platformie EU Agro-Trade.

Partnerzy strategiczni: EIT Food, KWS, BASF Polska, ANWIL, ENERGA, ORLEN Paliwa, ORLEN Oil, AGRO Ubezpieczenia, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polska Smakuje

Partnerzy: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., 365FarmNet

Główni patroni medialni: Tygodnik Poradnik Rolniczy, Top AGRAR Polska

Patroni medialni: Agropolska.pl, Przedsiębiorca Rolny, Z klimatem i z pasją, Ppr.pl

 width=


 width=