Prezentacje ze szkoleń dla KGW

26/05/21 Aktualności

 width=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Poniżej zamieszczamy do pobrania prezentacje z wykładów, które przedstawiane były podczas szkoleńdla członków kół gospodyń wiejskich, realizowanych w ramach operacji pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”.

1. Lokalne, regionalne i tradycyjne produkty – dziedzictwo kulinarne, istota krótkich łańcuchów dostaw (Izabella Byszewska) – POBIERZ
2. Możliwość sprzedaży produktów przez KGW (Izabella Byszewska) – POBIERZ
3. Żywność wysokiej jakości – krajowe i unijne systemy jakości żywności, wsparcie producentów (Grażyna Kurpińska) – POBIERZ
4. KGW jako lider działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej – budowanie partnerstw i źródła finansowania działalności (Karolina Trudnowska) – POBIERZ


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.