Debata online z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

04/06/21 Aktualności

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agro Promotion zapraszają do udziału w webinarze nt. celów Wspólnej Polityki Rolnej oraz przyszłości europejskiego rolnictwa. To kolejna inicjatywa realizowana w 2021 roku w ramach jednego z najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej – Europejskiego Forum Rolniczego.

Debata online pt. „Cele WPR a przyszłość europejskiego rolnictwa” odbędzie się 25 czerwca br. o godz. 9:00. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni m.in. Janusz Wojciechowski – Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polska), Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP, b. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polska), Julia Klöckner – Minister Rolnictwa i Polityki Żywnościowej (Niemcy) oraz Julien Denormandie – Minister Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa (Francja).

Moderator: Karol Bujoczek, redaktor naczelny Top Agrar Polska

Transmisja online z debaty będzie prowadzona na stronie: www.forum-jasionka.pl/online.