Rekrutacja do programu Youngster w roku szkolnym 2021/22

08/07/21 Aktualności

Startuje rekrutacja do kolejnej edycji programu Youngster w roku szkolnym 2021/22.

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację od 2006 roku. Jest on skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych.

To, co wyróżnia program Youngster to brak testów, klasówek, prac domowych oraz jakichkolwiek ocen, a także zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwia wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy. Zajęcia realizowane w wymiarze 90 godzin dydaktycznych przez cały rok szkolny są uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania.

Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę, co ma na celu zachęcie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

Rekrutacja trwa do 2 sierpnia 2021 roku.

Więcej szczegółów na stronie internetowej programu: Rekrutacja Youngster 2021/2022