Rekrutacja do projektu edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią 4”

06/09/21 Aktualności

„Ferie z ekonomią” to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości oraz planowania własnych finansów. Są one adresowane do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich z terenu całej Polski.

Uwaga! Termin rekrutacji do projektu „Ferie z ekonomią 4″, który będzie realizowany w roku szkolnym 2021/22, został przedłużony do 6 października br.!

Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie: https://www.feriezekonomia.pl/o-projekcie/rekrutacja/

„Ferie z ekonomią” podzielone są na dwa etapy. W pierwszym, realizowanym w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, uczniowie poprzez udział w grach i zabawach ekonomicznych przyswajają wiedzę ekonomiczną m.in. z zakresu postaw przedsiębiorczych, bankowości (w tym produktów bankowych), sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym oraz poznania zadań Narodowego Banku Polskiego i roli pieniądza w gospodarce narodowej. Zajęcia w czasie ferii prowadzone są przez nauczyciela wskazanego przez szkołę oraz studenta kierunku ekonomicznego lub pokrewnego w oparciu o scenariusze zajęć.

Uzupełnieniem zajęć jest wizyta u lokalnego przedsiębiorcy oraz w pobliskim w banku. W drugim etapie projektu, realizowanym w okresie 2 miesięcy po zakończeniu ferii, zadaniem uczniów jest – na bazie zdobytej wiedzy – przygotowanie pracy projektowej – modelu biznesowego własnej firmy. Autorów 5 najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.