Fundacja ogłasza nabór do XXX edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego

13/09/21 Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 4 do 29 października 2021 roku można składać wnioski w ramach 30. edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Z pożyczki można finansować 100% kosztów inwestycji brutto.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1,5 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp. Pożyczkę można zaciągnąć bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

W 2021 roku łączna pula środków finansowych w ramach programu SPP wynosi 20 mln zł.

Więcej informacji o programie: Samorządowy Program Pożyczkowy