Inauguracja 15. edycji programu Youngster

27/09/21 Aktualności

Z początkiem września zainaugurowaliśmy jubileuszową, 15. edycję programu Youngster.

W roku szkolnym 2021/22 weźmie w niej udział ponad 500 uczniów z 32 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas VIII potrwają do czerwca 2022 roku.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich i poniesienie ich kompetencji językowych. To, co go wyróżnia to zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwia wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin, realizowanych w szkole w formie zajęć pozalekcyjnych przez wskazanego przez gminę nauczyciela języka angielskiego.

W programie Youngster realizowanym przez Fundację EFRWP od 2006 roku, do tej pory wzięło już udział ponad 31 tysięcy uczniów z 400 szkół z całej Polski. Beneficjentami programu było także ponad 400 nauczycieli, którzy objęci zostali kompleksowym wsparciem merytorycznym.