Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

01/10/21 Aktualności

29 września podczas uroczystej gali w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie poznaliśmy laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Kapituła Konkursu wyłoniła trzech zwycięzców, którzy otrzymali nagrodę główną oraz przyznała dwa wyróżnienia. Wszyscy laureaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy.

Na drugą edycję konkursu nadesłano łącznie 18 prac magisterskich obronionych w latach 2019 i 2020 na 11 uczelniach w ramach 9 różnych kierunków studiów. Przeważały wśród nich prace z kierunku gospodarka przestrzenna.

Konkurs organizowany przez Fundację EFRWP oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWIR PAN) ma na celu promowanie tematyki rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zagadnień dotyczących przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi.

Laureaci:

  • Miejsce I: Jagoda Maria Wlazło za pracę pt. „Mieszkaniowe obiekty dziedzictwa kulturowego jako element zagospodarowania gminy Narew”, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania, kierunek: gospodarka przestrzenna, promotor: dr Iwona Pielesiak.
  • Miejsce II: Monika Ziętek za pracę pt. „Procesy suburbanizacji w gminie Dębica, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Geografii i Geologii”, kierunek: e-gospodarka przestrzenna, promotor: dr hab. Andrzej Zborowski, prof. UJ.
  • Miejsce III: Paulina Krupińska za pracę pt. „Opracowanie wytycznych do planów miejscowych dla gminy Radzanów ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi lokalizacji ferm drobiu”, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, kierunek: gospodarka przestrzenna, promotor: dr inż. arch. Małgorzata Denis.

Przyznane wyróżnienia:

  • Adrianna Wojciechowska za pracę pt. „Differentiation of the situation of rural women on the labour market – cases of Poland and Spain” (Zróżnicowanie sytuacji kobiet z obszarów wiejskich na rynku pracy – na przykładzie Polski i Hiszpanii), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, kierunek: ekonomia, promotor: dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW.
  • Justyna Zarzeczna za pracę pt. „Analiza możliwości aktywizacji rejonu Roztocza Zachodniego jako centrum turystyki kwalifikowanej”, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, kierunek: gospodarka przestrzenna, promotor: dr Józef Dobija.