Poznajemy dania i produkty kuchni regionalnej!

08/10/21 Aktualności

 width=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


W październiku uczniowie z wybranych szkół podstawowych i gastronomicznych będą mieli możliwość poznać swoje lokalne dziedzictwo kulinarne: produkty i dania, które często ich prababcie i babcie używały oraz gotowały na co dzień. Podczas warsztatów kulinarnych online zostanie zaprezentowane nagranie, na którym członkowie kół gospodyń wiejskich przedstawią wykonanie dwóch dań tradycyjnych dla swojego koła i regionu. Po prezentacji będzie czas na zadawanie pytań i rozmowę.

Wśród społeczeństwa niestety ciągle mamy niską świadomość dziedzictwa kulturowego swojego regionu, które jest bardzo ważne pod kątem kształtowania postaw młodych ludzi wobec lokalnych zasobów oraz upowszechniania i przekazywania tej wiedzy dalej. Na terenach wiejskich, obok kół gospodyń wiejskich oraz osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, mało kto kultywuje i wykorzystuje produkty lokalne. Stąd narodził się pomysł, by nie tylko wśród członków kół gospodyń wiejskich, ale także wśród młodzieży (przyszłych kucharzy i restauratorów, czyli uczniów klas o profilu gastronomicznym oraz dzieci ze szkół podstawowych) upowszechniać wiedzę na temat produktów lokalnych i tradycyjnych oraz wskazywać korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie tego bogactwa wsi. Dzięki warsztatom młodzież pozna dziedzictwo kulturalne swojego regionu.

Łącznie w warsztatach udział weźmie ponad 1900 uczniów i nauczycieli z 78 szkół.

Harmonogram warsztatów kulinarnych online:

  • 11.10.2021 (godziny do wyboru dla szkół: 8.00-8.45 lub 11.50-12.35) – woj. lubelskie
  • 12.10.2021 (godziny do wyboru dla szkół: 8.00-8.45 lub 11.50-12.35) – woj. śląskie
  • 12.10.2021 (godziny do wyboru dla szkół: 9.50-10.35 lub 13.40-14.25) – woj. dolnośląskie
  • 18.10.2021 (godziny do wyboru dla szkół: 8.00-8.45 lub 11.50-12.35) – woj. pomorskie
  • 18.10.2021 (godziny do wyboru dla szkół: 9.50-10.35 lub 13.40-14.25) – woj. kujawsko-pomorskie
  • 19.10.2021 (godziny do wyboru dla szkół: 8.00-8.45 lub 11.50-12.35) – woj. podkarpackie
  • 19.10.2021 (godziny do wyboru dla szkół: 9.50-10.35 lub 13.40-14.25) – woj. podlaskie
  • 20.10.2021 (godziny do wyboru dla szkół: 8.00-8.45 lub 11.50-12.35) – woj. zachodniopomorskie
  • 20.10.2021 (godziny do wyboru dla szkół: 9.50-10.35 lub 13.40-14.25) – woj. łódzkie

Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.