Warsztaty kulinarne dla szkół – nagrania

28/10/21 Aktualności

 width=

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami z warsztatów kulinarnych, przeprowadzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”. Warsztaty odbyły się w październiku 2021 w wybranych szkołach podstawowych i gastronomicznych.

Podczas warsztatów kulinarnych online zostało zaprezentowane nagranie, na którym członkowie kół gospodyń wiejskich przedstawili wykonanie dwóch dań tradycyjnych dla swojego koła i regionu. Wzięło w nich udział ponad 1900 uczniów i nauczycieli z 78 szkół.

Woj. lubelskie

Woj.śląskie

Woj. łódzkie

Woj. pomorskie

Woj. podkarpackie

Woj. kujawsko-pomorskie

Woj. podlaskie

Woj. zachodniopomorskie


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 width=

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.