Zakończyliśmy warsztaty dla szkół

30/11/21 Aktualności

Zakończyliśmy tegoroczną odsłonę projektu pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”, realizowanego w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

W ramach projektu przeprowadziliśmy cykl zdalnych warsztatów kulinarnych w szkołach podstawowych i szkołach gastronomicznych, które poprowadziły Koła Gospodyń Wiejskich zaangażowane w inicjatywę. Wzięli w niej udział członkowie i przedstawiciele KGW z dziewięciu województw Polski (woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego).

W pierwszej kolejności zorganizowaliśmy dla nich 9 jednodniowych szkoleń online, w których łącznie wzięło udział 512 osób. Zajęcia poświęcone były m.in. krajowym i unijnym systemom jakości żywności, możliwym formom prawnym dla funkcjonowania KGW czy wprowadzeniu do obrotu żywności, a także znaczeniu produktów lokalnych i tradycyjnych oraz dziedzictwu regionalnemu.

Przy zaangażowaniu KGW zrealizowaliśmy 9 warsztatów online w szkołach podstawowych i gastronomicznych, prowadzonych przez członków KGW, w których wzięło udział ogółem 1 828 uczniów i 78 nauczycieli szkół podstawowych oraz szkół kształcących w kierunkach gastronomicznych.

Warsztaty były doskonałą okazją do zapoznania dzieci i młodzieży z dziedzictwem kulinarnym regionów – w trakcie zajęć koła zaprezentowały uczniom lokalne, regionalne i tradycyjne produkty, typowe dla danego terenu. Podczas zajęć promowano zdrowe żywienie, poprzez m.in. wykorzystanie w kuchni produktów pochodzących od najbliższych producentów i z własnych upraw.