Nasz głos ws. Planu Strategicznego dla WPR 2023 – 2027

03/12/21 Aktualności

W związku z ogłoszonymi przez MRiRW konsultacjami publicznymi prowadzonymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 nasza Fundacja, wspólnie z krajowymi organizacjami branżowymi, przesłała do pana Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo przedstawiając w nim uwagi i  komentarze do PS WPR, które w naszej ocenie stanowią istotny przedmiot analiz pod kątem możliwości uwzględnienia ich w ostatecznej wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Dla przypomnienia, Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 dotyczy m.in. proponowanych rozwiązań w zakresie warunkowości i ekoschematów, dobrostanu zwierząt, płatności bezpośrednich (z wyłączeniem ekoschematów), wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego, działań rolno-środowiskowo-klimatycznych po 2021 r., projektowanych interwencji WPR 2023–2027, a także zmiany przepisów rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, mającego zastosowanie od 15 marca 2021 r.

Obecnie procedowane projekty przepisów UE obligują kraje członkowskie do przekazania krajowych planów strategicznych do Komisji Europejskiej najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.