Raport prezentujący pogłębioną analizę nowej perspektywy WPR i jej skutków dla rolnictwa w Polsce i UE

08/12/21 Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pt. „Pożądana struktura wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku oraz cele polityki krajowej w świetle globalnych wyzwań modernizacyjnych wobec polskiego rolnictwa”. Raport zawiera pogłębioną analizę nowej perspektywy WPR i jej skutków dla rolnictwa w Polsce i UE.

Celem opracowania jest przedstawienie propozycji rozwiązań i mechanizmów polityki rolnej, zarówno unijnej, jak i krajowej, właściwych do zaadresowania kluczowych wyzwań stanowiących barierę wzrostu konkurencyjności i efektywności polskiego rolnictwa.

Raport powstał we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a jego autorami są dr Mirosław Drygas i dr Iwona Nurzyńska.

W dokumencie omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

– cele i najważniejsze zmiany kształtujące WPR na lata 2021-27

– nowa WPR w kontekście realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i jego skutków dla rolnictwa

– szanse i zagrożenia dla rozwoju rolnictwa w Polsce wskutek nowej WPR

– rekomendacje do Planu Strategicznego WPR i krajowego prawodawstwa związanego z polityką rolną i w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Raport do pobrania w PDF.

 width=

 width=

 width=

 width=