Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej

17/12/21 Aktualności

Jakie są główne korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej? Na to pytanie odpowiadają autorzy publikacji „Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, opracowanej pod redakcją naukową prof. dr hab. Witolda M. Orłowskiego.

Wg Wielkiego słownika języka polskiego (2021), w potocznym rozumieniu „konfitury” oznaczają „korzyści, jakie można uzyskać w łatwy sposób, będąc członkiem jakiejś organizacji”. Nawiązując do tego skojarzenia, zespół autorów podjął próbę odpowiedzi na pytanie o korzyści, jakie uzyskała Polska z członkostwa w Unii Europejskiej, a przede wszystkim – z pełnego uczestnictwa w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE).

Mimo iż 91% Polaków deklaruje poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej (CBOS 2019r.), wydaje się, że społeczeństwo nie ma pełnej wiedzy na temat tego, co zyskujemy jako kraj na obecności w UE. Za największe bowiem korzyści Polacy uznają fundusze unijne (58%) i otwarte granice (45%). A tymczasem główna korzyść z członkostwa to przyspieszony rozwój gospodarczy…

W siedmiu rozdziałach autorzy obszernie przedstawiają konsekwencje członkostwa Polski w UE oraz prezentują szacunki efektów gospodarczych jej udziału w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE) i napływu transferów (funduszy strukturalnych i funduszy związanych z WPR). Szeroko omawiają bilans korzyści i kosztów wynikający dla Polski z czterech swobód JRE: przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników. Publikacja zawiera również refleksję na temat znaczenia funduszy europejskich dla rozwoju Polski oraz bilansu korzyści i kosztów członkostwa dla polskiego sektora rolno-spożywczego.

Autorzy: Maciej Duszczyk, Marta Götz, Grzegorz Gorzelak, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Joanna Stefaniak oraz członkowie Rady Programowej Fundacji EFRWP – Walenty Poczta i Witold. M. Orłowski (koordynator).

Zachęcamy do lektury. Plik do pobrania: Gdzie_naprawde_sa_konfitury_2021.pdf  width= width= width= width=

 width=