Od 1marca rusza nabór wniosków do Samorządowego Programu Pożyczkowego

07/01/22 Aktualności

Zapraszamy samorządy do składania wniosków o pożyczkę przyznawaną w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego. Tegoroczny program składa się z trzech edycji i w każdej z nich będzie prowadzony nabór wniosków. Pula środków w ramach programu na 2022 rok wynosi 15 mln złotych.

Informacja dotycząca naboru do Samorządowego Programu Pożyczkowego w 2022 roku

Edycja Rozpoczęcie naboru: Zakończenie naboru: Kwota:
XXXI 1 marca 26 marca 15 mln
XXXII 20 czerwca 15 lipca
XXXIII 3 października 28 października

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego. Pożyczki dla samorządów udzielane w ramach SPP wyróżniają się m.in. bardzo niskim, wynoszącym tylko 2,5% oprocentowaniem, brakiem jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp., a także możliwością zaciągnięcia ich bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.

Więcej informacji o programie – Samorządowy Program Pożyczkowy