Wyniki rekrutacji do projektu „ProLog”

16/02/22 Aktualności

Zakończyliśmy rekrutację do projektu pilotażowego „ProLog”. Wpłynęło 19 zgłoszeń. Wszystkie spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Zgodnie z regulaminem w projekcie może wziąć udział 7 szkół. Poniżej lista szkół zakwalifikowanych:

  1. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Skroninie
  2. Szkoła Podstawowa w Chorzewie
  3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej
  4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grotnikach
  5. Szkoła Podstawowa w Daszynie
  6. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrówku
  7. Szkoła Podstawowa im. 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Modlnej

Gratulujemy!