Jak skutecznie i efektywnie przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa? Podsumowanie webinarium

17/06/22 Aktualności

Jakskutecznie i efektywnie przeprowadzić diagnozę cyberbezpieczeństwa? – to tytuł webinarium, które odbyło się 31 maja dla pracowników gmin, biorących udział w projekcie „Cyfrowa Gmina”.

W szkoleniu wzięło udział ponad 400 osób. Celem webinarium była pomoc gminom wiejskim i miejsko-wiejskim w przygotowaniu się do diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz przedstawienie i udostępnienie narzędzi umożliwiających jej realizację.

W tematykę i cel spotkania wprowadził uczestników Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji EFRWP, z kolei założenia projektu „Cyfrowa Gmina” oraz obowiązki gminy w zakresie diagnozy cyberbezpieczeństwa przedstawił Marek Zagórski, były minister cyfryzacji. Podstawowe założenia projektu „Cyfrowa Gmina” omówiła koordynatorka projektu „Cyfrowa gmina” Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Maja Wolnik.

Natomiast narzędzie umożliwiające przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zaprezentowali ekspert Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Cyprian Gutkowski, oraz Arkadiusz Maliszewski z firmy doradczej Puerta Logic.

W spotkaniu wzięli udział także prof. Tadeusz Lasota – ekspert ds. dziedzinowych systemów GIS i gospodarki nieruchomościami Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji oraz Sławomir Bury – kierownik działu projektów i wdrożeń WIZIPiSI.

W przypadku pytań dotyczących webinarium prosimy o kontakt z Zespołem Puerta Logic pod adresem mailowym: cyfrowagmina@puertalogic.pl

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją pana Marka Zagórskiego.

Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo!