Trwa nabór do programu Youngster na rok szkolny 2022/23

25/07/22 Aktualności

Wystartowała rekrutacja do XVI edycji programu Youngster, realizowanej w roku szkolnym 2022/23.

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, którego organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach programu realizowane są dodatkowe zajęcia językowe, które są uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania.

 

Kto może wziąć udział w programie?

Do udziału w nim mogą przystąpić uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz nauczyciele języka angielskiego z terenu gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich z całej Polski. Nabór do projektu potrwa do 5 sierpnia br.

 

Dlaczego warto wziąć w nim udział?

Zajęcia prowadzone są w przystępnej formie, sprzyjającej otwartości uczniów, ułatwiającej wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy. Program Youngster wyróżnia brak testów, klasówek, prac domowych oraz jakichkolwiek ocen, a także zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów. Nauka języka angielskiego odbywać się będzie przez cały rok szkolny w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wskazanego przez gminę nauczyciela.

 

Do programu zakwalifikowanych zostanie ok. 30 szkół podstawowych, mieszczących się na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców. Nauka języka angielskiego w ramach programu Youngster potrwa do dnia 23.06.2023 roku.

 

Więcej szczegółów na stronie: https://www.youngster.pl/o-programie/rekrutacja/