Wyniki rekrutacji do projektu „Warsztaty z klimatem”

25/07/22 Aktualności

Zakończyliśmy rekrutację do udziału w operacji „Warsztaty z klimatem”. Przesłano blisko 40 zgłoszeń. Do udziału mogliśmy zakwalifikować tylko 12 podmiotów, po trzy z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, wg kolejności zgłoszeń.

Lista zakwalifikowanych podmiotów (nazwa podmiotu/miejscowość/województwo):

 1. Sołectwo Sadłóg, Sadłóg, kujawsko-pomorskie
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczuce, Szczuka, kujawsko-pomorskie
 3. Gmina Koneck, Koneck, kujawsko-pomorskie
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem, Krasne, mazowieckie
 5. Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie, Bodzanów, mazowieckie
 6. Towarzystwo-Nasze Boguty, Boguty-Pianki, mazowieckie
 7. KGW Spokozdunki, Zduny, wielkopolskie
 8. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, Brzeźno, wielkopolskie
 9. Szkoła Podstawowa w Bieganowie, Bieganowo, wielkopolskie
 10. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin, Wolin, zachodniopomorskie
 11. Szkoła Podstawowa w Ińsku, Ińsko, zachodniopomorskie
 12. Szkoła Podstawowa w Wierzchowie, Wierzchowo, zachodniopomorskie

Pozostałe podmioty znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego podmiotu, do projektu zostanie zaproszony podmiot z listy rezerwowej z danego województwa.