Startuje nabór szkół do 5. edycji projektu edukacyjnego „Ferii z ekonomią”

16/09/22 Aktualności

Zapraszamy szkoły podstawowe z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców do udziału w projekcie edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią 5”.

Zajęcia w ramach tego projektu skierowane są do uczniów klas 6 i 7 szkół podstawowych, a prowadzone są przez nauczycieli WOS, którzy otrzymują dawkę wiedzy ekonomiczno-finansowej i scenariusze zajęć opracowane przez pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

JAKIE KORZYŚCI DAJE PROJEKT FERIE Z EKONOMIĄ?

Dla uczniów:

  • zdobycie przydatnej wiedzy ekonomicznej i finansowej
  • ciekawe spędzenie czasu w ferie
  • możliwość udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami

Dla nauczycieli:

  • poznanie aktywnych metod nauczania
  • poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, bankowości
  • dodatkowe wynagrodzenie
  • udział w prestiżowym projekcie

Zajęcia w ramach projektu odbywają się w jednym tygodniu ferii zimowych (30 godzin dydaktycznych), a biorący w nich udział uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy z przedsiębiorczości i umiejętności w zakresie bankowości, sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym, a także poznanie roli pieniądza. Udział w projekcie sprzyja także rozbudzeniu i kształtowaniu wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, rozwojowi umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych, takich jak komunikacja w grupie, wyrażanie swojej opinii. Udział w zajęciach „Ferie z ekonomią” to również możliwość pożytecznego i aktywnego spędzenia czasu w okresie ferii zimowych.

Udział w projekcie „Ferie z ekonomią” to także możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotu WOS, którzy podczas projektu wezmą udział w szkoleniach z aktywnych metod nauczania oraz poszerzą wiedzę z tematyki ekonomicznej, finansowej, bankowej, rynku pracy prowadzonych przez trenerów z Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie. Nauczyciele za prowadzenie zajęć w czasie ferii otrzymają dodatkowe wynagrodzenie, a uczniowie materiały i pomoce dydaktyczne.

Nabór szkół do projektu prowadzony jest w terminie od 19 września do 12 października 2022 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://www.feriezekonomia.pl/rekrutacja/