Pożyczki dla gmin i powiatów w ramach programu SPP – nabór do ostatniej edycji w roku 2022

19/09/22 Aktualności

Od 3 do 28 października 2022 roku gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioski w ramach 33. edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego.

To już ostatnia z trzech edycji programu SPP zaplanowanych w tym roku. Zainteresowane gminy i powiaty mogą starać się o środki finansowe na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Pożyczka może pokrywać 100% kosztów inwestycji brutto.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1,5 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi równowartość wskaźnika WIBOR 3M, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp. Pożyczkę można zaciągnąć bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Wnioski (Wniosek o udzielenie pożyczki SPP) można składać w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres pozyczki@efrwp.com.pl bądź pocztą tradycyjną.

Więcej informacji o programie: Samorządowy Program Pożyczkowy