Trwa nabór do projektu „ProLog” dla szkół z terenów wiejskich w województwie lubelskim

22/09/22 Aktualności

Od dziś do 7 października trwa rekrutacja do nowej edycji programu „ProLog”. Do udziału w nim zapraszamy nauczycieli matematyki, informatyki i przyrody/ biologii/ geografii oraz uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich do 20 tysięcy mieszkańców w województwie lubelskim (szkoły publiczne i niepubliczne).

Opis projektu:

„ProLog” to projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli. Polega on na wprowadzeniu do nauczania przedmiotów ścisłych (matematyka, informatyka, przyroda/ biologia/ geografia) nowych metod dydaktycznych.

Zakłada wykorzystywanie robotyki i programowania do przekazywania i utrwalania treści z podstawy programowej ww. przedmiotów, a także wprowadzenie do zajęć metody przechodniowości pozwalającej na osiągnięcie lepszych efektów edukacyjnych. Udział w nim umożliwi pedagogom pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach 4-6.

Projekt jest kilkuetapowy i obejmuje warsztaty dla nauczycieli, wyposażenie szkół biorących udział w projekcie w zestawy klocków Lego SPIKE wspierających naukę programowania, a w późniejszym etapie – samodzielne przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli, którzy otrzymają wsparcie m.in. w postaci spotkań online i spotkań z trenerami w szkołach. Dla zwiększenia efektów edukacyjnych uruchomiony zostanie program grywalizacji. Co miesiąc będzie ogłaszane zadanie konkursowe, a szkoła która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w całym programie otrzyma nagrodę główną w postaci specjalnych zajęć z programowania.

Rekrutacja do „ProLogu” prowadzona jest do 7 października 2022 roku, natomiast projekt będzie realizowany w okresie od października 2022 do czerwca 2023.

Do udziału w nim mogą zgłaszać się zespoły nauczycielskie składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia w tej samej klasie z przedmiotów: matematyka, informatyka i przyroda/ biologia/ geografia. Do „ProLogu” zakwalifikowana zostanie jedna szkoła podstawowa z danej gminy. Łącznie w projekcie weźmie udział od 7 do 10 szkół, które zdobędą najwyższą sumaryczną liczbę punktów. Pozostałe szkoły zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Zapraszamy do zgłaszania się!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz pozostałymi materiałami.

Regulamin udziału w projekcie 142 KB Szczegółowy opis projektu 127 KB Formularz zgłoszeniowy 256 KB Informacja o nauczycielu i o klasie 257 KB